-15% RABATT på hela hemsidan! -15% RABATT! Kupong: CH2024

Juridisk varning

I enlighet med art. 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG, informeras du:

Företaget som äger denna webbplats är:
Företagsnamn: Caphunters, S.L.
CIF: B99537805
Hem: Pablo Neruda Número 15, Planta 4º, Puerta A
E-post: cs@caphunters.com
Kommersiellt register: Sociedad de responsabilidad limitada española inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 4376, Folio 212, Hoja Z-64820, Inscripción 1º.

Allmänna villkor

A) Föremål för de allmänna villkoren

Syftet med dessa allmänna villkor är att reglera villkoren för användning och användning av webbplatsen caphunters.com (nedan CAPHUNTERS), vars verksamhet är marknadsföring av modeaccessoarer.

Blotta användningen av webbplatsen tillskriver användarens tillstånd, som förklarar sig känna till och acceptera utan förbehåll eller undantag, vart och ett av de allmänna villkoren som exponeras i detta dokument.

CAPHUNTERS förbehåller sig rätten att ensidigt modifiera var och en av skyldigheterna som anges i dessa allmänna villkor, utan att behöva meddelas i förväg. Likaså förbehåller den sig möjligheten att omstrukturera, modifiera eller eliminera all information, tjänst eller innehåll som ingår på denna webbplats utan att behöva meddelas i förväg.

B) Användarens rättigheter och skyldigheter

Webbplatsen är offentlig och gratis att använda och alla användare kan komma åt informationen som visas. CAPHUNTERS reserverar en del av de tjänster som erbjuds registrerade användare genom att fylla i motsvarande användarregistreringsformulär som är tillgängligt för alla användare.

Den registrerade användaren förbinder sig att göra laglig användning av åtkomstkoderna, samt att inte göra dem tillgängliga för tredje part. Och det åtar sig att på ett tillförlitligt sätt meddela CAPHUNTERS så snart som möjligt om förlusten eller stölden av åtkomstkoderna, såväl som risken för åtkomst till dem av en tredje part.

C) Försäljningsvillkor

Att göra en beställning på webben förutsätter godkännande av dessa allmänna villkor.

Priset som alltid visas angett bredvid produkten inkluderar skatter och avser alltid beställningar gjorda på webben. CAPHUNTERS förbehåller sig rätten att ändra nämnda pris utan föregående meddelande, såväl som eliminering av produktkatalogen, av alla element eller introduktion av nya.

Hanterings- och fraktkostnader betalas av kunden och anges i varukorgen och i beställningen.

De köpta produkterna måste betalas efter beställningen genom en av de valda betalningsmetoderna som kommer att beskrivas i köpprocessen, enligt betalningsvillkoren för varje kund.

Leveranstiden kommer att bero på produkterna som de skickas till och i alla fall börjar den räknas från det ögonblick CAPHUNTERS tar emot betalning för beställningen. Nämnda leveransperiod kommer att exponeras på ett ungefärligt sätt i köpprocessen och kan bero på vald leveransmetod, vilket också kommer att exponeras i nämnda köpprocess.

Vid internationella försändelser (utanför Spanien) kan försändelsens mottagande stat kräva betalning av skatter och/eller tullavgifter som inte ingår i beställningspriset. Varje kund ska informeras om vilka dessa villkor är.
Den incoterm som tillämpas på våra internationella försändelser är CPT.
Om motsvarande tullavgift inte betalas, efter kundens beslut, kommer paketet att betraktas som övergivet och inte returnerat, varför beställningsbeloppet inte återbetalas.

I händelse av att en felaktig eller ofullständig leveransadress har lämnats av kunden, återbetalas inte fraktkostnaderna i det fall att paketet inte slutgiltigt kan levereras.

I händelse av att mottagaren inte tar emot paketet, avvisar det eller inte hämtar det inom motsvarande utlämningsställe återbetalas inte fraktkostnaden.

Kunden kan helt eller delvis annullera beställningen så länge som varan inte har skickats.

CAPHUNTERS är inte skyldigt att ersätta användaren eller tredje part för konsekvenserna av användningen av produkten, vare sig direkta eller indirekta skador, olyckor som drabbats av människor, skador på egendom som inte är relaterad till produkten, utebliven vinst eller utebliven vinst eller skador som uppstår. från en försämring.

CAPHUNTERS ansvarar inte för eventuella typografiska eller innehållsmässiga fel i produkternas egenskaper som kan uppstå från tid till annan, och liksom priserna kan dessa egenskaper ändras utan föregående meddelande.

Integritetspolicy

När det gäller efterlevnad av dataskyddslagen informerar vi dig om att de personuppgifter som du tillhandahåller i någon av formerna som ingår på denna webbplats (caphunters.com) ingår i datafilers egendom och ansvar för CAPHUNTERS och kommer att behandlas av automatiserade metoder med det enda syftet att möjliggöra den administrativa förvaltningen av våra kommersiella relationer.

Användaren godkänner uttryckligen CAPHUNTERS så att all data som erhålls på denna webbplats för utveckling av kommersiella relationer mellan båda parter kan tillhandahållas till tredje parts företag för bättre överensstämmelse med deras tjänster - transportörer, installatörer, finansiella institutioner, etc.-. I alla fall kommer de att vara absolut nödvändiga för att den specifika verksamheten ska kunna utföras. På samma sätt auktoriserar användaren CAPHUNTERS så att mottagna data används för att genomföra informationskampanjer och marknadsföringsåtgärder för produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dem.

Du kan när som helst utöva rätten till åtkomst, rättelse, annullering och opposition som beviljas enligt gällande lag 15/1999 om dataskydd, helt enkelt genom att meddela oss via post eller e-post.:

Caphunters, S.L.
C/ Pablo Neruda 15
50018 Zaragoza
cs@caphunters.com

Datorfilen som innehåller alla dessa uppgifter är registrerade hos Myndigheten för skydd av personuppgifter (APD), och vi åtar oss att följa alla de specifikationer och krav som Byrån kräver enligt organisk lag 15/1999 om skydd av personuppgifter:

  1. Skaffa uppgifterna lagligt.
  2. Begär tillåtelse från ägarna av uppgifterna, informera om ursprunget till de uppgifter vi har, identiteten på den person som är ansvarig för dess behandling, syftet med denna tjänst och de rättigheter som hjälper dig (information, åtkomst, rättelse och annullering).
  3. Meddela vid tidpunkten för inmatning av uppgifterna att dessa kommer att lagras och bearbetas med automatiska metoder för att utföra de beskrivna tjänsterna, genom minst en länk till denna SEKRETESSPOLICY.
  4. Att uppgifterna är adekvata, relevanta och inte överdrivna för det ändamål för vilka de erhölls.
  5. Att uppgifterna inte används för andra ändamål än de för vilka de har samlats in, vilka beskrivs i denna SEKRETESSPOLICY.
  6. Att uppgifterna raderas när de inte längre behövs.
  7. Vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för dessa data och undvika förändringar, förluster och otillåten behandling.

I händelse av att dina uppgifter av någon anledning kommer att överföras till ett tredje företag, kommer du att vara avtalsenligt skyldig att informera dig så snart som möjligt om detta faktum, om syftet med överföringen att dina uppgifter har överförts av oss, samt att fortsätta garantera dina rättigheter till åtkomst, ändring och uppsägning. Om du under inga omständigheter vill att dina uppgifter ska överföras till ett tredje företag, meddela oss det.

CAPHUNTERS förbehåller sig rätten att ändra sin SEKRETESSPOLICY eller villkoren för användning av våra tjänster av skäl för anpassning till gällande lagstiftning, eller andra skäl, för vilka användaren av denna webbplats rekommenderas att regelbundet granska denna sida, sedan användningen av denna webbplats av användaren kommer att förstås som godkännande av SEKRETESSPOLICY eller användarvillkor som gäller vid den tidpunkten.

Responsable de datos: Caphunters, S.L. es el responsable del tratamiento de los datos y ficheros automatizados de la entidad con su NIF: B99537805 Dir. postal: Calle Maria de Luna 11, Nave 4, C.P. 50.018 (Zaragoza) España. Correo elect: cs@caphunters.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
  • - Los datos solo se cederán a terceros, organismos públicos, juzgados y tribunales y en los casos en que exista una obligación legal.
  • - A ficheros de solvencia patrimonial en casos de impago, y entidades de prevención de fraude.
  • - A prestadores de servicios que actúan como encargados de tratamiento de datos, servicios informáticos y asesoría de documentación contable y fiscal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CAPHUNTERS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios Una vez extinguida la relación contractual, mantendremos sus datos bloqueados durante los plazos de prescripción legal, que con carácter general es de 10 años, por aplicación de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Cookies policy

Typer av 'cookies' som används

Den här webbplatsen använder både tillfälliga sessions 'cookies' och permanenta 'cookies'. Sessionen 'cookies' lagrar data endast medan användaren har åtkomst till webben och de permanenta 'cookies' lagrar data i terminalen så att de kan nås och användas i mer än en session.

Beroende på vilket syfte uppgifterna som erhålls genom 'cookies' behandlas, kan webbplatsen använda:

'Cookies'-tekniker

De är de som låter användaren navigera genom webbsidan eller applikationen och använda de olika alternativen eller tjänsterna som finns i den. Till exempel kontrollera trafik och datakommunikation, identifiera sessionen, komma åt webbdelar med begränsad åtkomst, komma ihåg de element som utgör en beställning, ansöka om registrering eller deltagande i ett evenemang, använda säkerhetselement under navigeringen och lagra innehåll för spridning av videor eller ljud.

'Personliga cookies'

De är de som tillåter användaren att komma åt tjänsten med några generella egenskaper fördefinierade i sin terminal eller som användaren själv definierar. Till exempel språket, typen av webbläsare genom vilken du kommer åt tjänsten, vald innehållsdesign, geolokalisering av terminalen och den regionala konfigurationen från vilken tjänsten nås.

'Reklamcookies'

De är de som möjliggör effektiv hantering av annonsutrymmen som har inkluderats på webbsidan eller applikationen från vilken tjänsten tillhandahålls. De gör att innehållet i annonseringen kan anpassas så att det är relevant för användaren och för att undvika att visa annonser som användaren redan har sett.

'Cookies' för statistisk analys

De är de som tillåter övervakning och analys av användarnas beteende på webbplatser. Informationen som samlas in genom denna typ av 'cookies' används för att mäta aktiviteten på webbplatser, applikationer eller plattformar och för att skapa surfprofiler för användare av nämnda webbplatser, för att införa förbättringar i tjänsten baserat på användningsdata som gjorts av användare.

'Cookies' från tredje part

Tredjeparts 'cookies' kan installeras på vissa webbsidor som tillåter hantering och förbättring av de tjänster som erbjuds. Till exempel statistiktjänster från Google Analytics och Comscore.

Om du blockerar användningen av 'cookies' i din webbläsare är det möjligt att vissa tjänster eller funktioner på webbsidan inte är tillgängliga.